Ingenting

På Island har man ett Allting. I Norge har man ett Storting. I Sverige har vi Ingenting.