Journaliststrejken

Härligt, SJF, fortsätt med strejkandet! Ander- och Herencokoncernerna är två exempel på mediadrakar som gör enorma vinster men som betalar ut löner som är usla. Nya Wermlandstidningen och Jönköpings-Posten är två tidningar som ingår i respektive koncern.