Jag har fått fast tjänst!

Efter snart 18 månaders vikariat har jag blivit erbjuden tillsvidaretjänst på Hälsingetidningar. Enda förbehållet från arbetsgivaren är att jag kan komma att hamna på någon av koncernens övriga tidningar, men det gör inget. Ju längre söderut i landskapet desto bättre.

Klabbe