Santa Lucifer

Visst är det diskriminerande att Lucia alltid varit en kvinna?
Varför inte Lucifer i stället.
Hin håle själv.